สโมสรที่จัดกิจกรรม Centennial Service Challenge ปีบริหาร 2559-2560


รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial ประจำปีบริหาร 2559-2560 และสากลได้พิจารณาแล้วมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2560)ลำดับที่ สโมสรไลออนส์
1 เชียงราย (25842)
 
2 ลพบุรี (25846)
 
3 นครสวรรค์ (25851)
 
4 แพร่ (25856)
 
5 น่าน (30799)
 
6 พะเยา (33384)
 
7 พิษณุโลก (36352)
 
8 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
9 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349)
10 สุโขทัย (49580)
11 สี่แคว นครสวรรค์ (49649)
 
12 โคกสำโรง ลพบุรี (49784)
 
13 ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
 
14 ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
 
15 ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
 
16 วังใหม่ กรุงเทพ (54233)
 
17 ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386)
18 พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331)
 
19 ราชวิถี กรุงเทพ (55705)
 
20 แม่สาย เชียงราย (55724)
 
21 บรรทัดทอง (55815)
22 ลำลูกกา ปทุมธานี  (56062)
 
23 เชียงกลาง น่าน (57947)
 
24 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860)
25 นครเชียงราย (62738)
26 ไมตรีจิต กรุงเทพ  (55724)
 
27 ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029)
28 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291)
 
29 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762)
30 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795)
31 เชียงของ เชียงราย (124029)
32 หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)

หมายเหตุ

ส่งเสริมเยาวชน
แบ่งปันการมองเห็น
บรรเทาผู้หิวโหย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages