โลโก้ Centennial
โลโก้ที่มีให้ดาวน์โหลดต่อไปนี้นำมาจากเว็ปไซต์ไลออนส์สากล (www.lionsclubs.org) ซึ่งทางเว็ปไซต์แจ้งว่าให้อ่านคู่มือการแนะนำการใช้งานก่อนที่จะดาวน์โหลดไปใช้
 วิธีการ Download รูปภาพ ให้คลิกประเภทของไฟล์ ได้แก่ Web, Presentation หรือ Publication ที่ต้องการจะโหลด หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอด้านล่าง ให้เลือกได้แก่ "open", "Save","Cancel" ให้คลิกที่ "save" แล้วเลือก "Save as" เพื่อ Download ข้อมูลเก็บไว้ใน Folder ของท่านCentennial Logo

Lions Centennial Logo
Download: (choose file format)
Web
(gif)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download


Lions Centennial 100 Logo
Download: (choose file format)
Web
(png)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
DownloadCentennial Service Challenge Logos

CSC Logo
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Environment
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Hunger
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Vision
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Youth
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Youth
Download: (only available as PNG)
Web
(png)
Download

CSC Patch Logos

District
CSC Patch Logo - District Year One
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 1 Gemstone


CSC Patch Logo - Club Year One
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 2 Gemstones


CSC Patch Logo - Club Year Two
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 3 Gemstones


CSC Patch Logo - Club Year Three
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 4 Gemstones


CSC Patch Logo - Club Year Four
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Centennial Membership Awards Logos

Centennial Membership Awards Logo
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Presentation
(gif)
Download
Centennial Membership Awards Logo with fireworks
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Presentation
(eps)
Download
Community Legacy Projects Logo
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Presentation
(eps)
Download

Historical Logos

Lions Historical Logo from 1918
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Lions Historical Logo from 1920
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages