โครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชนร้อยปี (Centennial Community Legacy Projects)


การเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนของท่านโดยการสร้างโครงการที่เป็นอนุสรณ์สำหรับชุมชน วางแผนจัดทำโครงการเพื่อการฉลองร้อยปีไลออนส์สากล สร้างเป็นของขวัญที่จับต้องได้เพื่อมอบให้กับชุมชนไว้เป็นอนุสรณ์ของการฉลองไลออนส์ร้อยปี และเป็นการสร้างมรดกที่ยั่งยืนในด้านการบริการ

โครงการนี้เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจที่สำคัญสำหรับสโมสรไลออนส์และชุมชน โดยสโมสรเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองร้อยปีไลออนส์สากล ซึ่งระยะเวลาในการทำโครงการนี้ทำให้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2561 ดังนั้นควรเริ่มวางแผนเพื่อดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้

 การวางแผนทำโครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชน
แบ่งโครงการที่ทำออกเป็น 3 ระดับและให้ทุกสโมสรมีส่วนร่วมในการทำโครงการ โดยเลือกทำโครงการจากรายชื่อด้านล่างหรือพัฒนาโครงการของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นการสร้างอนุสรณ์ที่สามารถมองเห็นได้ เช่นป้ายต่างๆ ม้านั่ง ตู้หนังสือ ถังขยะ รูปปั้น เป็นต้น

ระดับที่ 2 เป็นการสร้างอนุสรณ์ให้เป็นของขวัญแก่ชุมชน ได้แก่ ห้องอบรม ยานพาหนะ รถเข็น ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สะพานลอยคนข้าม เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับสายตา เป็นต้น

ระดับที่ 3 เป็นการสร้างอนุสรณ์ ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับชุมชน ได้แก่ สร้างห้องสมุด คลีนิค ห้องอบรม ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 สำหรับการสนับสนุนโครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชนนี้ ทางไลออนส์สากลได้เตรียมป้ายสัญลักษณ์ แผ่นสติ๊กเกอร์ และป้ายโลหะสัมฤทธิ์ ซึ่งมีจำหน่ายที่ Club Supplies

ส่งเสริมการทำโครงการกับชุมชน
ทุกโครงการที่ทำควรมีสัญลักษณ์ไลออนส์ติดไว้ทุกที่ และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนรับทราบทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางสังคม หรือสื่อท้องถิ่น และรายงานโครงการที่ MyLCI Service Activity Report  ที่หัวข้อ "Community and Culture activity" และเลือก "centennial community legacy Project level 1" หรือ "centennial community legacy Project level 2" หรือ "centennial community legacy Project level 3" ที่สโมสรได้ทำโครงการนั้นๆ เพื่อรับแผ่นป้ายและโดยสโมสรไลออนส์สากลจะพิจารณาโครงการ และจัดพิมพ์ในนิตยสารไลออนส์

แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับโครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชนร้อยปีไลออนส์สากล
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages