สโมสรที่เพิ่มสมาชิกตามโครงการ Centennial ปีบริหาร 2559-2560รายชื่อสโมสรที่เพิ่มสมาชิกตามโครงการ Centennial ประจำปีบริหาร 2559-2560 มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)


ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ จำนวนที่เพิ่ม (คน)
1 แพร่ (25856) 19
2 น่าน (30799) 3
3 ปางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 1
4 โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 1
5 ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) 3
6 แม่สาย เชียงราย  (55724) 5
7 บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) 3
8 เชียงกลาง น่าน ((57947) 7
9 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 2
10 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) 2
11 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ((82762) 5
12 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 1
13 ปทุมธานี (121014) 9
14 เชียงของ เชียงราย (124029) 2
  รวมทั้งสิ้น 63

Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages