แหล่งข้อมูล Centennial Service Challengeนำไปสู่การให้บริการ ได้รับความคิดจากโครงการ วางแผนตามคู่มือแนะนำและใบปลิว สามารถช่วยให้สโมสรของท่านร่วมกิจกรรม Centennial Service Challenge


    ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Share:

โลโก้ Centennial
โลโก้ที่มีให้ดาวน์โหลดต่อไปนี้นำมาจากเว็ปไซต์ไลออนส์สากล (www.lionsclubs.org) ซึ่งทางเว็ปไซต์แจ้งว่าให้อ่านคู่มือการแนะนำการใช้งานก่อนที่จะดาวน์โหลดไปใช้
 วิธีการ Download รูปภาพ ให้คลิกประเภทของไฟล์ ได้แก่ Web, Presentation หรือ Publication ที่ต้องการจะโหลด หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอด้านล่าง ให้เลือกได้แก่ "open", "Save","Cancel" ให้คลิกที่ "save" แล้วเลือก "Save as" เพื่อ Download ข้อมูลเก็บไว้ใน Folder ของท่านCentennial Logo

Lions Centennial Logo
Download: (choose file format)
Web
(gif)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download


Lions Centennial 100 Logo
Download: (choose file format)
Web
(png)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
DownloadCentennial Service Challenge Logos

CSC Logo
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Environment
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Hunger
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Vision
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Youth
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Publication
(eps)
Download

CSC Logo - Youth
Download: (only available as PNG)
Web
(png)
Download

CSC Patch Logos

District
CSC Patch Logo - District Year One
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 1 Gemstone


CSC Patch Logo - Club Year One
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 2 Gemstones


CSC Patch Logo - Club Year Two
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 3 Gemstones


CSC Patch Logo - Club Year Three
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Club 4 Gemstones


CSC Patch Logo - Club Year Four
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download

Centennial Membership Awards Logos

Centennial Membership Awards Logo
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Presentation
(gif)
Download
Centennial Membership Awards Logo with fireworks
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Presentation
(eps)
Download
Community Legacy Projects Logo
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Presentation
(eps)
Download

Historical Logos

Lions Historical Logo from 1918
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Lions Historical Logo from 1920
Download: (choose file format)
Web
(jpg)
Download
Presentation
(tif)
Download
Share:

รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial Community Legacy Projects ปีบริหาร 2559-2560   รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ปีบริหาร 2559-2560 ข้อมูล วันที่ 9 ม.ค. 2560 มีดังนี้

ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
1 ลพบุรี (25846) 1
2 แพร่ (25856) 1
3 น่าน (30799
4 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 1
5 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 1
6 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 1
7 โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 1 1
8 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 2
9 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 2
10 วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 1
11 พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) 1 1
12 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 1
13 แม่สาย เชียงราย (55724) 1 2
14 เชียงกลาง น่าน  (57947) 1
15 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) 1
16 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624)
17 ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029)
18 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 1 1
19 เชียงของ เชียงราย (124029) 1
รวมทั้งสิ้น 10 5 11

ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
Share:

สโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial Service Challenge ปีบริหาร 2558-2559


รายชื่อสโมสรที่ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการที่เกี่ยวกับ Centennial เพื่อฉลองไลออนส์ร้อยปี ประจำปีบริหาร 2558-2559 แล้วมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559)


ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ประชาชนที่ให้บริการ (คน) Completed
1 ลพบุรี (25846) 850
2 นครสวรรค์ (25851) 440
3 แพร่ (25856) 1,520
4 สระบุรี (25862) 351
5 น่าน (30799) 693
6 พระเยาว์ (33384) 425
7 พิษณุโลก (36352) 400
8 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 1,365
9 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 770
10 สุโขทัย (49580) 200
11 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 364
12 โคกสำโรงลพบุรี (49784) 590
13 ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580) 325
14 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 1,713
15 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 2,920
16 วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 416
17 ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) 1,550
18 พลับพลาไชย กรงุเทพ (55331) 1,440
19 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 1,331
20 แม่สาย เชียงราย (55724) 2,400
21 บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) 443
22 ลำลูกกา ปทุมธานี (56062) 2,800
23 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) 1,600
24 นครเชียงราย (62738) 730
25 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 881
26 ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ (65029) 710
27 โดมพระจันทร์ กรุงเทพ (77704) 3,650
28 เมืองพระบาง นครสวรรค์ 1,984
29 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) 662
30 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 2,450
31 ปทุมธานี (121014) 1,432
32 เชียงของ เชียงราย (124029) 2,025

หมายเหตุ

ส่งเสริมเยาวชน
แบ่งปันการมองเห็น
บรรเทาผู้หิวโหย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
Share:

Recent Posts

Pages