กรรมการและผู้ประสานงาน Centennial

สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการ Centennial (Centennial Action Committee Members) และผู้ประสานงาน Centennial (Centennial Coordinators) เป็นผู้นำไลออนส์ที่มีวิสัยทัษน์ และมีความมุ่งมั่นกำหนดทิศทางในการเฉลิมฉลองไลออนส์ร้อยปี เป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยให้ไลออนส์สู่การฉลองร้อยปีที่ยิ่งใหญ่

คณะกรรมการดำเนินการ (Centennial Action Committee)
สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการมีหน้าที่แนะนำการเฉลิมฉลองไลออน์ร้อยปี โดยมีรายชื่อดังนี้
Centennial Action Committee Chairperson PIP J. Frank Moore III
Centennial Action Committee Honorary Chairperson PIP Joseph Wroblewski
Constitutional Area 1 PIP James “Jim” Ervin
PID Judge Haynes Townsend
Constitutional Area 2 PID Arthur Woods
PID Marvin Chambers
Constitutional Area 3 PID Whady Lacerda
PID Carlos Valencia
Constitutional Area 4 PID C. Robert Rettby
CC Barbara Grewe
Constitutional Area 5 PIP Dr. Tae-Sup Lee
PID Junichi Takata
Constitutional Area 6 PIP Mahendra Amarasuriya
PID Narendra Bhandari
Constitutional Area 7 PID Clifford Heywood
PCC Bruce Hudgson
Africa ID Alexis Vincent Gomes
Convention Committee Representative PIP Joseph Wroblewski
Finance & HQ Committee Representative ID Edward “Ed” Farrington
Membership Committee Representative ID Jouko Ruissalo
Public Relations Committee Representative ID Robert S. Littlefield
Service Activities Committee Representative ID Eric Carter
Executive Officers (ex officio) IP Jitsuhiro Yamada
PIP Joe Preston
1st VP Bob Corlew
2nd VP Naresh Aggarwal

ผู้ประสานงาน Centennial (Centennial Coordinators)
 ทำงานภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ Centennial ให้ประสบความสำเร็จ โดยดำรงตำแหน่งจนถึง มิถุนายน 2561

ผู้ประสานงาน Centennial ภาครวม (Multiple District Centennial Coordinators)
เป็นผู้นำเพื่อให้เกิดการทำกิจกรรม Centennial ในระดับภาครวม ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานระดับภาค ได้แก่ GMT, GLT เป็นต้น ดำเนินการวางแผนและติดต่อสื่อสารในระดับภาครวม สนับสนุนผู้ประสานงาน Centennial ระดับภาค (District Centennial Coordinator) รายงานผลความสำเร็จและสิ่งที่ท้าทายของกิจกรรม Centennial

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงาน Centennial ภาครวม 310 ประเทศไทยได้แก่ PIP Vuthi Boonnikornvoravith


ผู้ประสานงาน Centennial ระดับภาค (District Centennial Coordinator)
เป็นผู้นำเพื่อให้เกิดการทำกิจกรรม Centennial ในระดับภาค ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานระดับภาค ได้แก่ GMT, GLT เป็นต้น ดำเนินการวางแผนและติดต่อสื่อสารในระดับภาค ทำงานร่วมกับประธานภูมิภาค ประธานเขตและนายกสโมสรผู้ที่จะทำให้การเฉลิมฉลองร้อยปีบรรลุเป้าหมาย ช่วยสโมสรวางแผนกิจกรรม Centennial และส่งเสริมให้แต่ละสโมสรบรรลุเป้าหมาย และมีหน้าที่รายงานผลความสำเร็จและสิ่งที่ท้าทายของกิจกรรม Centennial ไปยังผู้ประสานงาน Centennial ภาครวม
MD 310 MD Coord VUTHI BOONNIKORNVORAVITH
D 310 A1 D Coord Surachai Detjaroenyos
D 310 A2 D Coord WATCHARIT RUENBOON
D 310 B D Coord Suppachai Sitthisut
D 310 C D Coord Suphawan Siripichaiprom
D 310 D D Coord PHAITHOON CHUENCHIT
D 310 E D Coord Varodom Kornubrabhan

สำหรับรายชือผู้ประสานงาน Centennial ระดับภาค/ภาครวม 310 ประเทศไทยมีดังนี้

 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ประสานงาน Centennial ระดับภาค/ภาครวม
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages