การพัฒนาการโลโก้ไลออนส์ (Lions Logo Refresh)


เป็นเวลาเกือบ 100 ปี โลโก้ไลออนส์ของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่โลโก้ทุกสมัยสื่อความหมายคติพจน์ของเราคือ "We Serve"

ปี พ.ศ. 2460 ภาพโลโก้จะเป็นภาพสิงโต และมีคำว่า "International"


ปี พ.ศ. 2463 ปรับเป็นตัวอักษร L ที่เป็นโมโนแกรม อยู่ตรงกลาง และมีรูปสิงโตหันไปด้านซ้ายและดานขวา ซึ่งเป็นโลโก้บนพื้นฐานที่เราใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้


โลโกที่เราใช้ก่อนหน้านี้จะเป็นดังนี้

และรูปนี้เป็นโลโก้ปัจจุบัน

และเพิ่มโลโก้การฉลองครบรอบร้อยปี
ที่มา lionsclubs.org/EN/about/lions-logo-refresh.php

Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages