Centennial Service Challence
การให้บริการ จำนวน (คน) สโมสรที่ร่วม(สโมสร)
43,138,915 28,392
39,511,495 21,596
21,447,696 22,763
28,851,887 22,259

สโมสรที่ทำกิจกรรมคิดเป็น 65% จากสโมสรทั้งหมดทั่วโลก

เป็นเวลาเกือบ 100 ปีที่ไลออนส์ให้บริการชุมชนด้วยความทุ่มเท สนับสนุนการพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านคนทั่วโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีไลออนส์สากล เราขอเชิญชวนไลออนส์ทุกคนช่วยให้เป้าหมายการให้บริการประชาชนให้มากกว่า 100 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2561
สโมสรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างในชุมชนและนำไปสู่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมใน 4 ประเภทหลัก โดยท่านตัดสินใจให้บริการและโครงการที่เหมาะสมสำหรับสโมสรและชุมชนของท่าน
การมีส่วนร่วมของเยาวชน (Engaging our Youth) สนับสนุนเยาวชนในชุมชนของท่าน หรือให้แรงบันดาลใจกับอาสาสมัครรุ่นใหม่ โดยการเชิญชวนลีโอและเยาวชนในพื้นที่ร่วมให้บริการในโครงการ
แบ่งปันการมองเห็น (Sharing the Vision) ป้องกันการมองไม่เห็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการคัดกรองสายตาและกิจกรรมทางการศึกษา ให้ของขวัญด้านสายตาผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ตาบอดหรือผู้มีชีวิตอยู่กับการมองเห็นเลือนลาง
 บรรเทาผู้หิวโหย (Relieving the Hunger) บริจาคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนที่อดยากในชุมชน
ปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting our Environment) การป้องกันและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้ชุมชนของท่านเป็นสถานที่น่าอยู่เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับทุกคน

สโมสรไลออนส์สากลช่วยให้ท่านเริ่มต้นทำกิจกรรม เพื่อให้สโมสรมีแรงจูงใจ โดยไปที่แหล่งข้อมูลในเมนู Toolbox ตรงหัวข้อ Centennial Service Challenge
การได้รับการยกย่อง
 ท่านจะได้รัยการยกย่องสำหรับการให้บริการดังนี้
  •  ไลออนส์สากลจะให้รางวัลการทำกิจกรรมนี้เมื่อท่านได้ส่งรายงานการทำกิจกรรม Centennial ที่ช่องทาง MyLCI
  • สโมสรของท่านจะได้รับแผ่นป้าย 1 แผ่นในแต่ละปีที่ท่านได้รายงาน
  • ภาคของท่านจะได้รับแผ่นป้ายในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของสโมสรมากน้อยเพียงใด
  • ไลออนส์สามารถยกย่องความสำเร็จของสโมสรลีโอ ที่สนับสนุนกิจกรรม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ลีโอ
คำถามสำหรับกิจกรรม CSC

Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages