ข่าวประชาสัมพันธ์ Centennial เดือนเมษายน 2559


ไลออนที่รัก
ในฐานะที่เราเข้าใกล้ร้อยปีของการบริการ ผมอยากจะขอขอบคุณสำหรับความพยายามอันยิ่งใหญ่ที่ได้นำไปสู่​​การครบรอบร้อยปีของไลออนส์ ผมยังต้องการที่ให้ไลออนรายงานการกิจกรรมของสโมสรและทำงานต่อไปสู่​​เป้าหมายในสิ้นปี รายงานช่วยให้สโมสรประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับและใช้ร่วมกันกับไลออนส์ทั่วโลก
ต่อไปนี้คือวิธีที่สโมสร สามารถทำให้สำเร็จในสิ้นปีบริหารนี้ ด้วยความแข็งแกร่งและช่วยนำการบริการของเราก้าวไปสู่ร้อยปีถัดไป
  • เชิญชวนสมาชิกใหม่และรักษาสมาชิก อย่างน้อยสาม เพื่อช่วยให้สโมสรเจริญเติบโตและทำให้ไลออนส์มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น!
  • เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ เยาวชน ด้านสายตา ความหิวโหยและปกป้องสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ท้าทายในการให้บริการในกิจกรรม Centennial
  • จัดทำแผนโครงการอนสรณ์ชุมชนร้อยปี เพื่อสร้างสิ่งที่มองเห็นและเป็นอนุสรณ์ที่ยั่งยืนของการให้บริการชุมชน
ปีที่ 99 กำลังสิ้นสุด เราทุกคนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ขอให้ท่านบริการชุมชนและมนุยธรรม ตามวิสัยทัศน์ไลออนส์ เพื่อให้บรรลุผล

ขอแสดงความนับถือ
Dr. Jitsuhiro Yamada
นายกไลออนส์สากล
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages