รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับไลออนส์
รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับไลออนส์เพื่อฉลองร้อยปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ไลออนส์มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองร้อยปีที่ไลออนส์สากลได้ให้บริการชุมชนในร้อยปีที่ผ่านมา ไลออนส์สามารถทำรางวัล 2 วิธีได้แก่ การแนะนำสมาชิกใหม่ และการสนับสนุนการก่อตั้งสโมสรใหม่
 • เชิญสมาชิกใหม่ 1 คน (Invite a new member) ไลออนส์เป็นผู้แนะนำสมาชิกใหม่ 1 คน จะได้รับการยกย่องเป็น "ผู้แนะนำสมาชิกร้อยปีไลออนส์" จะได้รับเข็มรุ่นพิเศษพร้อมประกาศนียบัตร
 •  ช่วยเหลือการก่อตั้งสโมสรใหม่ จะได้รับการยกย่องเป็นผู้ก่อตั้งสโมสร 100 ปีไลออนส์ และได้รับเข็มรุ่นพิเศษ พร้อมประกาศนียบัตร

เมื่อสมาชิกได้ทำข้อใดข้อหนึ่งสำเร็จ จะได้รับรางวัลการเพิ่มสมาชิกในโอกาสครบรอบ 100 ปีดังนี้
 1. เหรียญเงินร้อยปีไลออนส์
 2. ถ้าสมาชิก 1 คนที่แนะนำเข้ามาและมีสถานภาพการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี กับอีก 1 วัน หรือสนับสนุนการก่อตั้งสโมสรใหม่ 1 สโมสร และสโมสรนั้นยังมีสถานะคงอยู่ครบ 1 ปีกับอีก 1 วัน
 3. เหรียญทองร้อยปีไลออนส์
 4. เมื่อสมาชิก 1 คนที่แนะนำเข้ามาและมีสถานภาพการเป็นสมาชิกครบ 2 ปี กับอีก 1 วัน หรือสนับสนุนการก่อตั้งสโมสร 1 สโมสร และสโมสรนั้นยังมีสถานะคงอยู่ครบ 2 ปีกับอีก 1 วัน
 5. เหรียญเพชรร้อยปีไลออนส์
 6. เมื่อสมาชิก 1 คนที่แนะนำเข้ามาและมีสถานภาพการเป็นสมาชิกครบ 3 ปี กับอีก 1 วัน หรือสนับสนุนการก่อตั้งสโมสร 1 สโมสร และสโมสรนั้นยังมีสถานะคงอยู่จนครบ 3 ปีกับอีก 1 วัน
รางวัลเหรียญเงินสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จมีดังนี้
 • สมาชิกจะได้รับเข็มเงินรุ่นพิเศษ
 • ได้รับการยกย่องบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
รางวัลเหรียญทองสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จมีดังนี้
 • สมาชิกจะได้รับเข็มทองรุ่นพิเศษ
 • ได้รับการยกย่องบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ได้รับการยกย่องในภูมิภาคและการประชุมระดับภาค
รางวัลประเภทเพชรเพื่อการยกย่องสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จมีดังนี้
 • สมาชิกจะได้รับเข็มรุ่นพิเศษ
 • มีภาพถ่ายบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ได้รับการยกย่องในภูมิภาคและการประชุมระดับภาค
 • ได้รับการยกย่องที่ประชุมไลออนส์สากล
 • ให้ความสำคัญกับเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จในนิตยสารไลออนส์สากล
คำถาม-คำตอบรางวัลการเพิ่มสมาชิก ในโอกาสฉเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages