รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับสโมสร

   ไลออนส์สากลเปิดโอกาสให้สโมสรมีส่วนร่วมการเฉลิมฉลองไลออนส์ครบ 100 ปี ดังนั้นสโมสรจะได้รับรางวัลพิเศษและได้รับการยกย่อง เพื่อการเติบโตของสโมสรและการช่วยเหลือชาวไลออนส์ในพื้นที่นั้นให้เจริญยิ่งขึ้น โดยรางวัลสำหรับสโมสรมี 2 รางวัลได้แก่
     1. สโมสรไลออนส์ร้อยปีพรีเมียร์ (Premire Centennial Lion Club) เงื่อนไขการรับรางวัลมีดังนี้
 •  เพิ่มสมาชิกใหม่ (Induct New Members) อย่างน้อยที่สุด 3 คนในหนึ่งปีบริหารของการเฉลิมฉลองร้อยปี และสมาชิก 3 คนดังกล่าวจะต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิก 2 ปีกับอีก 1 วัน  หรือ
 • เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อตั้งสโมสรใหม่ (Sponsor a New Club) 1 สโมสรในหนึ่งปีบริหารของการเฉลิมฉลองร้อยปีและสโมสรที่ก่อตั้งใหม่ยังต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีกับอีก 1 วัน
  รางวัลการยกย่องให้เป็น “สโมสรไลออนส์ร้อยปีพรีเมียร์” มีดังนี้
 • ได้รับแผ่นป้ายชื่อสโมสรสำหรับติดบนผืนธงและประกาศที่เว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ได้รับการประกาซชื่อบริเวณสถานที่จัดการประชุมไลออนส์สากลและการประชุมภาค     2. สโมสรไลออนส์ร้อยปีระดับโลก (WORLD CLASS CENTENNIAL LIONS CLUB) คือระดับสูงสุดของการยกย่องเกียรติคุณสำหรับสโมสร โดยต้องเพิ่มสมาชิกและขยายสโมสรอย่างสม่ำเสมอ
 • เพิ่มสมาชิกใหม่อย่างน้อย 3 คน ในทุกปีบริหารของการฉลองครบรอบ 100 ปี ให้ครบ 3 ปี (สมาชิกใหม่ต้องอยู่ตลอดการฉลอง 100 ปี) และ
 • ก่อตั้งสโมสรใหม่ 1 สโมสรต่อปีบริหาร ให้ครบ 3 สโมสรของปีบริหารของการฉลองครบรอบ 100 ปี (สโมสรที่ก่อตั้งใหม่ต้องดำรงอยู่อย่างน้อย 2 ปีและ 1 วัน)
รางวัลการยกย่องให้เป็น “สโมสรไลออนส์ร้อยปีระดับโลก” มีดังนี้
 • แผ่นป้ายผ้าติดบนผืนธงและรางวัลพิเศษมอบโดยผู้ว่าการภาค
 • เหรียญรุ่นพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ โดยสมาชิกดังกล่าวต้องมีสถานะการเป็นสมาชิกไลออนส์
 • สโมสรจะถูกประกาศในนิตยสารไลออนส์สากลและบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ประกาศเกียรติคุณเป็นพิเศษบริเวณสถานที่จัดการประชุมไลออนส์สากลและการประชุมภาค
 
 

  คำถาม-คำตอบรางวัลการเพิ่มสมาชิก ในโอกาสฉเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages