รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับผู้ว่าการภาค

การเพิ่มสมาชิกเพื่อให้เกิดผลกระทบชุมชน
   เพื่อการฉลองร้อยปีไลออนส์ สโมสรไลออนส์สากลาได้เสนอรางวัลพิเศษเพื่อยกย่องและให้รางวัลกับผู้ว่าการภาค ผู้ซึ่งเพิ่มสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีบริหาร โดยการเพิ่มสมาชิกและก่อตั้งสโมสรใหม่ เพื่อให้ไลออนส์ได้บริการชุมชนมากขึ้น ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎามคา 2559-30 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าการภาคจะได้รับรางวัลจากสภาผู้ว่าการภาครวม และใน 365 วันจำนวนสมาชิกของภาคจะเพิ่มขึ้นและได้รับรางวัลพิเศษดังกล่าว
ประเภทรางวัล
  1. เหรียญทอง
  2. อัตราการเพิ่มของสมาชิกเป็นบวกซึ่งต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และต้องก่อตั้งสโมสรใหม่ 1 สโมสร


  3. เหรียญเงิน
  4. อัตราการเพิ่มของสมาชิกเป็นบวกซึ่งต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

  5. เหรียญทองแดง
  6. อัตราการเพิ่มของสมาชิกติดลบ ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา


Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages